Skip to main content
Miniopterus natalensis Kerivoula lenis Myotis lucifugus Myotis horsfieldii Antrozous pallidus Rhogeessa tumida Laephotis matroka Eptesicus nasutus nasutus Nycticeius humeralis humeralis Lasionycteris noctivagans Glauconycteris argentata Glauconycteris beatrix Scotomanes ornatus Eptesicus pachyomus Eptesicus hottentotus Eptesicus nilssonii Eptesicus serotinus Eptesicus bottae Eptesicus serotinus serotinus Eptesicus innoxius Eptesicus chiriquinus Eptesicus andinus Eptesicus furinalis Eptesicus brasiliensis melanopterus Eptesicus furinalis gaumeri Eptesicus diminutus Eptesicus furinalis carteri Eptesicus fuscus miradorensis Eptesicus fuscus Eptesicus fuscus hispaniolae Eptesicus guadeloupensis Eptesicus fuscus bahamensis Eptesicus fuscus dutertreus TAXON UNKNOWN TO NCBI TAXON UNKNOWN TO NCBI Histiotus humboldti TAXON UNKNOWN TO NCBI TAXON UNKNOWN TO NCBI Histiotus velatus Histiotus macrotus
0 10 20 30 40 49 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: