Skip to main content
Chrysobrycon myersi Pseudocorynopoma doriae Tyttocharax tambopatensis Xenurobrycon polyancistrus Eretmobrycon emperador Bryconamericus dahli Acrobrycon ipanquianus Hemibrycon huambonicus Creagrutus barrigai Astyanax aurocaudatus Piabina argentea Diapoma terofali Lophiobrycon weitzmani Glandulocauda melanopleura Mimagoniates microlepis Mimagoniates lateralis Mimagoniates rheocharis Mimagoniates inequalis Mimagoniates sylvicola Glandulocauda caerulea Spintherobolus leptoura Cheirodon ibicuhiensis Bryconops caudomaculatus
0 10 20 30 40 44 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: