Skip to main content
Trachyderma philistinum Prionotheca coronata Thriptera kraatzi Pimelia longula Pimelia subglobosa Pimelia rugulosa Pimelia goryi Pimelia payraudi Pimelia angusticollis Pimelia bipunctata Pimelia interstitialis Pimelia modesta Pimelia evorensis Pimelia obscura Pimelia ruida Pimelia costata Pimelia ferreri Pimelia castellana Pimelia perezi Pimelia furcicosta Pimelia distincta Pimelia baetica Pimelia variolosa Pimelia cribra Pimelia elevata Pimelia interjecta Pimelia impercepta Pimelia simplex Pimelia echidna Pimelia oblonga Pimelia laeviuscula Pimelia subris Pimelia chrysomeloides Pimelia rugosa Pimelia scabrosa Pimelia tristis Pimelia rotundipennis Pimelia simonis Pimelia hemisphaerica Pimelia angulata Pimelia grandis Pimelia senegalensis Pimelia angulosa Pimelia arabica emiri Pimelia arabica Pimelia ingrata Pimelia manchega Pimelia crassipes Pimelia strobli Pimelia rotundata Pimelia maura Pimelia xauenensis Pimelia boyeri Pimelia escalerai Pimelia mauritanica Pimelia atlantis Pimelia thomsoni Pimelia granulithorax Pimelia brisouti Pimelia sparsa Pimelia canariensis
0 20 40 60 73 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: