Skip to main content
Microcycas calocoma Zamia erosa Zamia portoricensis Zamia pumila Zamia integrifolia Zamia angustifolia Zamia pygmaea Zamia decumbens Zamia tuerckheimii Zamia onan-reyesii Zamia meermanii Zamia standleyi Zamia sandovalii Zamia paucijuga Zamia herrerae Zamia spartea Zamia loddigesii Zamia furfuracea Zamia variegata Zamia prasina Zamia grijalvensis Zamia verschaffeltii Zamia cremnophila Zamia purpurea Zamia lacandona Zamia nana Zamia fairchildiana Zamia pseudomonticola Zamia acuminata Zamia pseudoparasitica Zamia lindleyi Zamia imperialis Zamia skinneri Zamia hamannii Zamia nesophila Zamia obliqua Zamia elegantissima Zamia stevensonii Zamia dressleri Zamia manicata Zamia melanorrhachis Zamia restrepoi Zamia disodon Zamia incognita Zamia chigua Zamia gentryi Zamia amplifolia Zamia roezlii Zamia lindenii Zamia oligodonta Zamia wallisii Zamia pyrophylla Zamia ipetiensis Zamia cunaria Zamia lecointei Zamia muricata Zamia encephalartoides Zamia huilensis Zamia tolimensis Zamia amazonum Zamia poeppigiana Zamia boliviana Zamia macrochiera Zamia urep Zamia sp. Zamia hymenophyllidia Zamia soconuscensis Zamia inermis Zamia vazquezii Zamia fischeri Stangeria eriopus
0 30 60 90 120 127 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: