Skip to main content
Chlorocebus pygerythrus Macaca mulatta Macaca sylvanus Theropithecus gelada Papio hamadryas Procolobus verus Piliocolobus badius Colobus guereza Presbytis melalophos Trachypithecus poliocephalus Trachypithecus francoisi Trachypithecus poliocephalus leucocephalus Trachypithecus delacouri Trachypithecus ebenus Trachypithecus hatinhensis Trachypithecus laotum Trachypithecus phayrei crepuscula Trachypithecus obscurus Trachypithecus barbei Trachypithecus phayrei Trachypithecus phayrei shanicus Trachypithecus germaini Trachypithecus auratus Trachypithecus mauritius Trachypithecus selangorensis Trachypithecus cristatus Trachypithecus shortridgei Trachypithecus pileatus Trachypithecus geei Pygathrix nemaeus Simias concolor Nasalis larvatus Rhinopithecus roxellana Semnopithecus entellus Hylobates lar Pongo abelii Gorilla gorilla Pan troglodytes Homo sapiens
0 7 15 22 30 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: