Skip to main content
Sigmodon leucotis Sigmodon fulviventer Sigmodon arizonae Sigmodon mascotensis Sigmodon hispidus Sigmodon hirsutus Sigmodon alleni Sigmodon toltecus Sigmodon ochrognathus Sigmodon peruanus Sigmodon alstoni Rheomys raptor Reithrodon auritus Abrawayaomys ruschii Euneomys chinchilloides Euneomys mordax Neotomys ebriosus Irenomys tarsalis Chinchillula sahamae Rhipidomys macrurus Rhipidomys cariri Rhipidomys leucodactylus Rhipidomys gardneri Rhipidomys emiliae Rhipidomys ipukensis Rhipidomys mastacalis Rhipidomys macconnelli Rhipidomys wetzeli Chilomys instans Aepeomys lugens Rhagomys longilingua Thomasomys gracilis Thomasomys aureus Thomasomys ladewi Thomasomys ischyurus Thomasomys baeops Thomasomys notatus Thomasomys andersoni Thomasomys oreas Thomasomys cinnameus Thomasomys caudivarius Thomasomys daphne Thomasomys australis Thomasomys erro Bibimys labiosus Bibimys chacoensis Scapteromys tumidus Scapteromys aquaticus Kunsia tomentosus Brucepattersonius soricinus Brucepattersonius iheringi Brucepattersonius igniventris Blarinomys breviceps Lenoxus apicalis Oxymycterus delator Oxymycterus amazonicus Oxymycterus dasytrichus Oxymycterus nasutus Oxymycterus rufus Oxymycterus josei Oxymycterus quaestor Oxymycterus paramensis Oxymycterus hiska Oxymycterus wayku Juscelinomys huanchacae Thalpomys lasiotis Thalpomys cerradensis Bolomys urichi Bolomys amoenus Necromys lenguarum Bolomys lasiurus Necromys obscurus Necromys lactens Thaptomys nigrita Deltamys kempi Akodon serrensis Akodon budini Akodon siberiae Akodon simulator Akodon glaucinus Akodon tartareus Akodon varius Akodon albiventer Akodon torques Akodon orophilus Akodon affinis Akodon mollis Akodon aerosus Akodon mimus Akodon molinae Akodon dolores Akodon toba Akodon dayi Akodon iniscatus Akodon mystax Akodon lindberghi Akodon philipmyersi Akodon paranaensis Akodon reigi Akodon montensis Akodon cursor Akodon fumeus Akodon kofordi Akodon juninensis Akodon lutescens Akodon caenosus Akodon subfuscus Akodon spegazzinii Akodon polopi Akodon sylvanus Akodon boliviensis Akodon azarae Punomys kofordi Andinomys edax Juliomys rimofrons Juliomys pictipes Juliomys ossitenuis Akodon latebricola Delomys collinus Delomys dorsalis Delomys sublineatus Geoxus valdivianus Pearsonomys annectens Notiomys edwardsii Chelemys megalonyx Chelemys macronyx Abrothrix lanosus Abrothrix jelskii Abrothrix longipilis Abrothrix olivaceus Abrothrix markhami Abrothrix hershkovitzi Abrothrix andinus Wiedomys pyrrhorhinos Calomys lepidus Calomys musculinus Calomys sorellus Calomys callosus Calomys callidus Calomys tocantinsi Calomys venustus Calomys expulsus Calomys laucha Calomys tener Calomys hummelincki Graomys griseoflavus Graomys chacoensis Graomys domorum Eligmodontia bolsonensis Eligmodontia typus Eligmodontia hirtipes Eligmodontia puerulus Eligmodontia moreni Eligmodontia morgani Tapecomys primus Auliscomys micropus Andalgalomys roigi Andalgalomys pearsoni Salinomys delicatus Auliscomys pictus Auliscomys boliviensis Auliscomys sublimis Galenomys garleppi Phyllotis alisosiensis Phyllotis anitae Phyllotis osilae Phyllotis amicus Phyllotis gerbillus Phyllotis andium Phyllotis bonariensis Phyllotis xanthopygus Phyllotis limatus Phyllotis darwini Phyllotis magister Callistomys pictus Scolomys ucayalensis Scolomys melanops Zygodontomys brevicauda Zygodontomys cherriei Zygodontomys microtinus Transandinomys talamancae Transandinomys bolivaris Euryoryzomys macconnelli Euryoryzomys emmonsae Euryoryzomys lamia Euryoryzomys nitidus Euryoryzomys russatus Hylaeamys laticeps Hylaeamys acritus Hylaeamys megacephalus Hylaeamys yunganus Nephelomys albigularis Nephelomys levipes Handleyomys alfaroi Handleyomys saturatior Handleyomys rostratus Handleyomys intectus Oecomys auyantepui Oecomys paricola Oecomys mamorae Oecomys cleberi Oecomys bicolor Oecomys concolor Oecomys roberti Oecomys superans Oecomys trinitatis Oecomys rutilus Oecomys catherinae Micromys minutus Oreoryzomys balneator Neacomys musseri Neacomys minutus Neacomys guianae Neacomys dubosti Neacomys spinosus Neacomys paracou Oligoryzomys fornesi Oligoryzomys fulvescens Oligoryzomys andinus Oligoryzomys longicaudatus Oligoryzomys nigripes Oligoryzomys eliurus Oligoryzomys stramineus Oligoryzomys destructor Oligoryzomys microtis Oligoryzomys chacoensis Oligoryzomys messorius Oligoryzomys vegetus Oligoryzomys utiaritensis Oligoryzomys rupestris Oligoryzomys moojeni Microakodontomys transitorius Eremoryzomys polius Drymoreomys albimaculatus Cerradomys marinhus Cerradomys maracajuensis Cerradomys vivoi Cerradomys subflavus Cerradomys langguthi Cerradomys scotti Holochilus chacarius Holochilus sciureus Holochilus brasiliensis Pseudoryzomys simplex Lundomys molitor Sooretamys angouya Nectomys apicalis Nectomys squamipes Amphinectomys savamis Oryzomys mexicanus Oryzomys couesi Oryzomys palustris Oryzomys texensis Aegialomys xanthaeolus Aegialomys galapagoensis Nesoryzomys swarthi Nesoryzomys narboroughi Nesoryzomys fernandinae Melanomys chrysomelas Melanomys columbianus Sigmodontomys alfari Melanomys caliginosus
0 2.04 4.07 6 8 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: