Skip to main content
Zumatrichia antilliensis Zumatrichia diamphidia Zumatrichia sp. VE1 Zumatrichia sp. PE1 Zumatrichia aff. alarca APMS-2016 Leucotrichiinae sp. PE Peltopsyche sp. BR1 Peltopsyche sieboldii Abtrichia antennata Abtrichia squamosa Leucotrichia procera Peltopsyche maclachlani Betrichia bispinosa Betrichia zilbra Betrichia sp. BR1 Acostatrichia simulans Costatrichia fluminensis Anchitrichia spangleri Anchitrichia duplifurcata Leucotrichia pictipes Betrichia hamulifera Costatrichia nelsonferreirai Costatrichia ipixuna Costatrichia noite Ascotrichia sp. BR1 Ascotrichia frontalis Leucotrichia bicornuta Leucotrichia sp. BR1 Leucotrichia sp. BR2 Leucotrichia chiriquiensis Leucotrichia sp. CR2 Leucotrichia sp. CR1 Leucotrichia sp. PE1 Leucotrichia aff. melleopicta APMS-2016 Leucotrichia aff. fairchildi APMS-2016 Byrsopteryx gomezi Byrsopteryx esparta Byrsopteryx sp. PE1 Byrsopteryx sp. PE2 Byrsopteryx carioca Byrsopteryx espinhosa Byrsopteryx abrelata Byrsopteryx sp. PE3 Alisotrichia aff. asta APMS-2016 Alisotrichia holzenthali Alisotrichia hirudopsis Cerasmatrichia spinosa Celaenotrichia edwardsi Scelobotrichia contrerasi Hydroptila producta Neotrichia sp. CR1 Stactobiella martynovi Stactobia eatoniella Flintiella boraceia Scelotrichia willcairnsi Bredinia alza Oxyethira tica Rhyacopsyche dikrosa Ochrotrichia sp. BR1 Palaeagapetus celsus
0 40 80 120 160 175 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: