Skip to main content
Melanomys chrysomelas Melanomys columbianus Sigmodontomys alfari Melanomys caliginosus Sigmodontomys aphrastus Nesoryzomys swarthi Nesoryzomys narboroughi Nesoryzomys fernandinae Aegialomys xanthaeolus Aegialomys galapagoensis Nectomys apicalis Nectomys squamipes Amphinectomys savamis Oryzomys mexicanus Oryzomys couesi Oryzomys couesi azuerensis Oryzomys palustris Holochilus chacarius Holochilus sciureus Holochilus brasiliensis Pseudoryzomys simplex Cerradomys scotti Cerradomys vivoi Sooretamys angouya Eremoryzomys polius Drymoreomys albimaculatus Oligoryzomys vegetus Oligoryzomys moojeni Oligoryzomys destructor Oligoryzomys nigripes Oligoryzomys stramineus Oligoryzomys chacoensis Oligoryzomys longicaudatus Oligoryzomys flavescens Oligoryzomys fornesi Oligoryzomys microtis Neacomys musseri Neacomys minutus Neacomys spinosus Microryzomys minutus Oreoryzomys balneator Hylaeamys megacephalus Hylaeamys laticeps Hylaeamys perenensis Hylaeamys yunganus Handleyomys alfaroi Handleyomys rostratus Handleyomys saturatior Oecomys mamorae Oecomys trinitatis Oecomys bicolor Oecomys concolor Oecomys catherinae Nephelomys albigularis Transandinomys talamancae Transandinomys bolivaris Euryoryzomys macconnelli Euryoryzomys lamia Euryoryzomys nitidus Euryoryzomys russatus Zygodontomys brevicauda Zygodontomys cherriei Scolomys ucayalensis Akodon mystax Akodon paranaensis Akodon montensis Akodon spegazzinii Akodon azarae Akodon toba Akodon dolores Akodon iniscatus Akodon mimus Akodon siberiae Deltamys kempi Akodon serrensis Bolomys urichi Bolomys amoenus Bolomys lasiurus Podoxymys roraimae Thalpomys cerradensis Thaptomys nigrita Oxymycterus nasutus Oxymycterus rufus Oxymycterus delator Juscelinomys huanchacae Scapteromys tumidus Scapteromys aquaticus Kunsia tomentosus Brucepattersonius soricinus Bibimys labiosus Rhipidomys nitela Rhipidomys macconnelli Thomasomys baeops Reithrodon auritus Euneomys chinchilloides Abrothrix lanosus Abrothrix jelskii Abrothrix longipilis Abrothrix olivaceus Abrothrix andinus Geoxus valdivianus Chelemys megalonyx Chelemys macronyx Wiedomys pyrrhorhinos Delomys sublineatus Auliscomys micropus Phyllotis xanthopygus Graomys griseoflavus Eligmodontia typus Calomys callosus Juliomys pictipes Akodon latebricola Sigmodon arizonae Sigmodon mascotensis Sigmodon toltecus Sigmodon hispidus Sigmodon hirsutus Sigmodon ochrognathus Sigmodon leucotis Sigmodon peruanus Sigmodon alstoni Rheomys raptor
0 1.80 3.61 5 7 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: