Skip to main content
Malacoptila fulvogularis Malacoptila panamensis Malacoptila semicincta Malacoptila fusca Malacoptila rufa Malacoptila striata minor Malacoptila striata
0 1.43 2.86 4.29 6 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: