Skip to main content
Calomys callosus Calomys venustus Calomys tener Calomys laucha Calomys hummelincki Calomys musculinus Calomys sorellus Calomys lepidus Auliscomys pictus Auliscomys boliviensis Auliscomys sublimis Galenomys garleppi Auliscomys micropus Phyllotis darwini Phyllotis xanthopygus Phyllotis osilae Phyllotis wolffsohni Tapecomys primus Andalgalomys pearsoni Salinomys delicatus Graomys chacoensis Graomys domorum Graomys griseoflavus Eligmodontia moreni Eligmodontia puerulus Eligmodontia hirtipes Eligmodontia morgani Eligmodontia bolsonensis Eligmodontia typus Phyllotini sp. GDE-2012
0 1.45 2.90 4.35 6 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: