Skip to main content
Peltoboykinia tellimoides Bergenia emeiensis Micranthes pallida Micranthes atrata Micranthes melanocentra Micranthes stellaris Saxifraga cymbalaria Saxifraga hederacea Saxifraga exarata Saxifraga pentadactylis Saxifraga granulata Saxifraga bulbifera Saxifraga babiana Saxifraga aphylla Saxifraga osloensis Saxifraga cernua Saxifraga cotyledon Saxifraga afghanica Saxifraga aizoides Saxifraga pulvinaria Saxifraga oppositifolia subsp. smalliana Saxifraga oppositifolia subsp. blepharophylla Saxifraga oppositifolia Saxifraga spathularis Saxifraga rotundifolia Saxifraga strigosa Saxifraga hispidula Saxifraga balfourii Saxifraga gemmipara Saxifraga filicaulis Saxifraga consanguinea Saxifraga nangxianensis Saxifraga zhidoensis Saxifraga mucronulata Saxifraga wardii Saxifraga brachypoda Saxifraga wallichiana Saxifraga cinerascens Saxifraga brunonis Saxifraga tatsienluensis Saxifraga unguiculata Saxifraga gemmigera Saxifraga dingqingensis Saxifraga pasumensis Saxifraga punctulata Saxifraga nanella Saxifraga umbellulata Saxifraga sanguinea Saxifraga hookeri Saxifraga diversifolia Saxifraga diffusicallosa Saxifraga tibetica Saxifraga tangutica Saxifraga sinomontana Saxifraga isophylla Saxifraga hirculus Saxifraga peplidifolia Saxifraga hyperborea Saxifraga haplophylloides Saxifraga maxionggouensis Saxifraga omphalodifolia Saxifraga insolens Saxifraga egregia Saxifraga xiaozhongdianensis Saxifraga auriculata Saxifraga kingiana Saxifraga tricuspidata Saxifraga fortunei
0 10 19 29 38 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: