Skip to main content
Nicrophorus encaustus Nicrophorus investigator Nicrophorus sepultor Nicrophorus argutor Nicrophorus interruptus Nicrophorus nigrita Nicrophorus mexicanus Nicrophorus semenowi Nicrophorus tomentosus Nicrophorus hybridus Nicrophorus pustulatus Nicrophorus hispaniola Nicrophorus obscurus Nicrophorus guttula Nicrophorus marginatus Nicrophorus carolinus Nicrophorus olidus Nicrophorus quadrimaculatus Nicrophorus didymus Nicrophorus scrutator Nicrophorus defodiens Nicrophorus vespilloides Nicrophorus tenuipes Nicrophorus concolor Nicrophorus lunatus Nicrophorus oberthuri Nicrophorus nepalensis Nicrophorus apo Nicrophorus heurni Nicrophorus podagricus Nicrophorus insularis Nicrophorus kieticus Nicrophorus insignis Nicrophorus charon Nicrophorus melissae Nicrophorus quadripunctatus Nicrophorus schawalleri Nicrophorus maculifrons Nicrophorus montivagus Nicrophorus trumboi Nicrophorus humator Nicrophorus sayi Nicrophorus morio Nicrophorus germanicus Nicrophorus americanus Nicrophorus orbicollis Nicrophorus vespillo Nicrophorus nigricornis Nicrophorus japonicus Nicrophorus dauricus Nicrophorus antennatus Nicrophorus distinctus Nicrophorus przewalskii Nicrophorus smefarka Ptomascopus morio Ptomaphila lacrymosa Ptomaphila perlata Necrodes littoralis Necrodes surinamensis Aleochara heeri
0 50 100 150 192 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: