Skip to main content
Ceratopteris Pteridium Lygodium Oryza Brachypodium Phoenix Musa Arabidopsis Populus Glycine Solanum Vitis Aquilegia Liriodendron Nuphar Amborella Cycas Zamia Ginkgo Fokienia Platycladus Metasequoia Cunninghamia Pseudotaxus Taxus Amentotaxus Torreya Cephalotaxus Sciadopitys Nageia Podocarpus Araucaria Gnetum Welwitschia Ephedra Pinaceae Pinus Abies
0 100 200 300 400 421 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: