Skip to main content
Balistes vetula Balistes capriscus Balistes polylepis Pseudobalistes naufragium Pseudobalistes fuscus Balistes punctatus Pseudobalistes flavimarginatus Balistoides viridescens Xanthichthys mento Xanthichthys auromarginatus Xanthichthys ringens Balistoides conspicillum Balistapus undulatus Melichthys indicus Melichthys vidua Melichthys niger Odonus niger Canthidermis sufflamen Canthidermis maculata Abalistes stellatus Abalistes stellaris Sufflamen verres Sufflamen fraenatum Sufflamen albicaudatum Sufflamen chrysopterum Sufflamen bursa Rhinecanthus aculeatus Rhinecanthus assasi Rhinecanthus rectangulus Rhinecanthus lunula Rhinecanthus abyssus Rhinecanthus verrucosus Monacanthus ciliatus Monacanthus tuckeri Aluterus heudelotii Aluterus schoepfii Aluterus scriptus Aluterus monoceros Oxymonacanthus longirostris Paraluteres prionurus Brachaluteres jacksonianus Acreichthys tomentosus Chaetodermis penicilligerus Paramonacanthus sulcatus Paramonacanthus choirocephalus Paramonacanthus oblongus Paramonacanthus filicauda Monacanthus chinensis Stephanolepis auratus Stephanolepis cirrhifer Stephanolepis setifer Stephanolepis hispidus Pervagor janthinosoma Pervagor melanocephalus Pervagor aspricaudus Pervagor nigrolineatus Pervagor spilosoma Pseudomonacanthus macrurus Pseudomonacanthus peroni Cantherhines dumerilii Cantherhines macrocerus Amanses scopas Cantherhines sandwichiensis Cantherhines pardalis Cantherhines fronticinctus Cantherhines pullus Cantherhines verecundus Thamnaconus arenaceus Thamnaconus tessellatus Thamnaconus modestus Thamnaconus fajardoi Eubalichthys mosaicus Meuschenia trachylepis Nelusetta ayraudi Meuschenia hippocrepis Meuschenia freycineti Acanthaluteres vittiger Acanthaluteres spilomelanurus Scobinichthys granulatus
0 10 20 30 40 50 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: