Skip to main content
Burmeistera parviflora Burmeistera sp. Santamaria 6640 Burmeistera chiriquiensis Burmeistera utleyi Burmeistera dendrophila Burmeistera mcvaughii Burmeistera morii Burmeistera minutiflora Burmeistera crebra Burmeistera almedae Burmeistera zurquiensis Burmeistera obtusifolia Burmeistera tenuiflora Burmeistera multiflora Burmeistera refracta Burmeistera vulgaris Burmeistera truncata Burmeistera sodiroana Burmeistera succulenta Burmeistera toroensis Burmeistera cyclostigmata Burmeistera microphylla Burmeistera domingensis Burmeistera ceratocarpa Burmeistera variabilis Burmeistera racemiflora Burmeistera fuchsioides Centropogon dissectus Centropogon nigricans Centropogon rex Centropogon smithii Centropogon salviiformis Centropogon preslii Centropogon comosus Centropogon erythraeus Centropogon weberbaueri Centropogon sp. Antonelli 611 Centropogon featherstonei Centropogon asclepiadeus Centropogon pichinchensis Centropogon grandidentatus Centropogon medusa Centropogon luteus Centropogon llanganatensis Centropogon glabrifilis Centropogon reticulatus Centropogon argutus Centropogon nervosus Centropogon macbridei Centropogon yarumalensis Centropogon ferrugineus Centropogon valerii Siphocampylus jelskii Siphocampylus matthiaei Centropogon trichodes Centropogon sodiroanus Centropogon subandinus Centropogon aequatorialis Siphocampylus giganteus Siphocampylus pubescens Centropogon dianae Centropogon isabellinus Centropogon perlongus Centropogon mandonis Centropogon unduavensis Centropogon gloriosus Centropogon brittonianus Centropogon incanus Centropogon magnificus Centropogon dombeyanus Centropogon sp. Lagomarsino 354 Centropogon viriduliflorus Centropogon macrocarpus Centropogon simulans Centropogon peruvianus Centropogon eilersii Siphocampylus dependens Siphocampylus rusbyanus Siphocampylus orbignianus Siphocampylus ambivalens Siphocampylus andinus Siphocampylus clotho Siphocampylus tunicatus Siphocampylus sp. LPL-2014b Siphocampylus umbellatus Siphocampylus tunarensis Siphocampylus boliviensis Siphocampylus bilabiatus Siphocampylus sparsipilus Siphocampylus ayersiae Siphocampylus correoides Siphocampylus nematosepalus Centropogon costaricae Centropogon luteynii Centropogon minimus Centropogon cordifolius Centropogon leucocarpus Centropogon gutierrezii Centropogon talamancensis Centropogon coccineus Centropogon palmanus Siphocampylus smilax Siphocampylus nitidus Siphocampylus corymbifer Siphocampylus brevicalyx Siphocampylus affinis Siphocampylus betulifolius Siphocampylus imbricatus Siphocampylus westinianus Siphocampylus longepedunculatus Siphocampylus convolvulaceus Siphocampylus lycioides Centropogon tessmannii Centropogon granulosus subsp. nutans Centropogon granulosus Centropogon trachyanthus Centropogon solanifolius Centropogon granulosus subsp. granulosus Centropogon hirtus Centropogon vargasii Centropogon yungasensis Centropogon baezanus Centropogon urubambae Centropogon panamensis Centropogon pulcher Centropogon umbrosus Centropogon macrophyllus Centropogon congestus Centropogon gamosepalus Centropogon roseus Centropogon bangii Centropogon cornutus Siphocampylus obovatus Siphocampylus corynoides Siphocampylus rosmarinifolius Siphocampylus virgatus Siphocampylus sceptrum Siphocampylus flagelliformis Siphocampylus angustiflorus Siphocampylus chloroleucus Siphocampylus membranaceus Siphocampylus oblongifolius Siphocampylus neurotrichus Siphocampylus macropodus Siphocampylus aureus Siphocampylus werdermannii Siphocampylus fiebrigii Siphocampylus citrinus Siphocampylus krauseanus Siphocampylus actinothrix Siphocampylus aff. rictus Lagomarsino 341 Siphocampylus sp. LPL-2014a Siphocampylus elfriedii Siphocampylus vatkeanus Siphocampylus veteranus Siphocampylus antioquianus Siphocampylus scandens Siphocampylus tupaeformis Siphocampylus puberulus Siphocampylus nemoralis Siphocampylus fulgens Lysipomia vitreola Lysipomia cuspidata Lysipomia pumila Lysipomia muscoides Lysipomia sphagnophila Lobelia bridgesii Lobelia tupa Lobelia excelsa Lobelia polyphylla
0 4.26 9 13 17 Time (MYA)
Name:
Clade Size:
Estimated Time: